TEN­NA II ER TIL SALG

Fisk & Fri - - DAN­MARKS BED­STE TUR­BÅ­DE -

Bå­den fra 1966, der lig­ger i Fre­de­re­cia har til­la­del­se til sejlads med op til 50 pas­sa­ge­rer. Ski­bet, der er byg­get af trae er 14,42 me­ter langt, 4,6 me­ter bredt og er ve­jer 18,95 ton brut­to. Ten­na II har i man­ge år sej­let som tur­båd i Lil­le­ba­elt og fjor­de­ne langs øst­ky­sten – dels med fa­ste af­gan­ge i som­mer­pe­ri­o­den samt char­ter­sejlads og lyst­fi­sker­tu­re. Ski­bet er fuldt ud ved­li­ge­holdt og lø­ben­de op­gra­de­ret bla. med tra­e­ar­bej­de for 500.000 kro­ner og in­stru­men­te­ring mm. for 100.000 kro­ner i lø­bet af de sid­ste to år. De ek­si­ste­ren­de til­la­del­ser føl­ger med ski­bet, der sa­el­ges via www.wests­hip.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.