Reg­ler for Gar­min Cup

Fisk & Fri - - GARMIN CUP -

Fangster kan del­ta­ge uan­set om de er fan­get i fersk, brak el­ler saltvand. De ene­ste krav er at fi­sken er fan­get fra småbåd og at der fore­fin­des bil­le­de­do­ku­men­ta­tion af den.

Fisk & Fri for­be­hol­der sig den ful­de ret til at af­gø­re om en fisk kan del­ta­ge el­ler ej. Al­le fangster ind­be­ret­tet til Fisk & Fri har au­to­ma­tisk mu­lig­hed for at del­ta­ge i samt­li­ge af vo­res kon­kur­ren­cer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.