Gar­min VIRB XE til må­ne­dens vin­der

Fisk & Fri - - GARMIN CUP -

Den nye ge­ne­ra­tion af Gar­mins su­per­fe­de actionka­me­ra er skabt til fi­ske­tu­re­ne. Ka­me­ra­et er vandtæt ned til 50 me­ter uden dyk­ker­hus, så der er frit slag til at fil­me fisk bå­de over og un­der van­det – el­ler li­ge midt imel­lem. Ka­me­ra­et kan trå­d­løst strea­me til en kom­pa­ti­bel Gar­min kort­plot­ter, selv når det er lidt un­der vand, og be­tje­nes di­rek­te fra plot­te­ren. Stil­l­bil­led­kva­li­te­ten er rig­tig god, og i kraft af vandtæt­he­den er der ba­sis for mas­ser af sjove, funky bil­le­der og vi­deo fra skæ­ve vink­ler. Helt nye per­spek­ti­ver i din fi­ske­tur.

Vær­di kr. 3.199,-.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.