Bom­bar­da sor­ti­ment til ky­stør­re­der­ne

Fisk & Fri - - GREJNYHEDER -

2016 brin­ger go­de nyhe­der til bom­bard­a­fol­ket i form af en se­rie spe­ci­e­l­ud­vik­let flu­er til net­op det­te fi­ske­ri. Unique Flies har lan­ce­ret en bom­bar­da-flu­e­se­rie ved navn Se­a­trout Bom­bar­da Flies som ud­over at væ­re bun­det på go­de, so­li­de og an­er­kend­te mær­ke­kro­ge og­så er be­la­stet, så de kom­mer lidt ned i van­det. Zon­ker­flu­er­ne i sor­ti­men­tet er be­la­stet med kug­lekæ­deøj­ne, mens flu­er­ne uden øjne er tyn­get ned med tung- stenswi­re. I den sær­de­les ful­dend­te se­rie fin­der du klas­si­ke­re som Flam­men, Po­lar Magnus og STF-Rej­en, men der er og­så ny­e­re møn­stre som Sand­storm og nog­le fræk­ke zon­ker­flu­er.

Flu­er­ne kan kø­bes i grej­for­ret­nin­ger­ne til en vej­le­den­de pris af 29 kro­ner.

Få op­lyst nær­me­ste for­hand­ler hos Fair­po­int Out­do­ors –

www.west­in­fis­hing.dk

Se­a­trout Bom­bar­da Flies er et al­si­digt sor­ti­ment kyst­flu­er, som er spe­ci­a­l­ud­vik­let til bom­bard­a­fi­ske­ri­et. Flu­er­ne er vel­bun­det og ud­bud­det dæk­ker de fle­ste bom­bard­a­fi­ske­res be­hov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.