Elek­trisk var­me i luf­fer­ne

Fisk & Fri - - GREJNYHEDER -

Nor­dic He­at, der har spe­ci­a­li­se­ret sig i be­klæd­ning med elek­trisk var­me – er igen frem­me i sko­e­ne med en ry­gen­de varm nyhed. Hy­brid­luf­fer med var­me er nav­net på de nye luf­fer med ind­lagt var­me, som kan ju­ste­res i tre ni­veau­er. Der er bå­de var­me i ho­ved­rum og tom­mel­finger – og man kan let stik­ke fin­gre­ne, ud så man har hæn­der­ne fri til at pil­le grø­de af kro­ge­ne el­ler af­kro­ge en fisk. Pri­sen er 1.795 kro­ner og nær­me­ste for­hand­ler hen­vi­ses fra Nor­dic He­at på 61 65 82 00.

På luf­fer­ne, der er vind og vand­af­vi­sen­de kan fin­gre­ne stik­kes ud og fron­ten flap­pes bag­ud og lå­ses med et velcro­luk­ke. Læs me­re om elek­trisk op­var­met be­klæd­ning på http://nor­dic-he­at.dk/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.