Gedde di­l­len fort­sæt­ter

Fisk & Fri - - GREJNYHEDER -

Ged­dei­mi­ta­tio­ner bli­ver me­re og me­re po­pu­læ­re – og se­ne­ste skud på stam­men er den nye The 3D-Hy­brid Pi­ke der lig­ner en lil­le ba­by­ged­de på en prik. Alt på nær ha­len, som fås i pad­dle- og cur­lytail ver­sio­ner, er su­per re­a­li­sti­ske. I pad­dle­tai­len er ind­lej­ret en ras­le­stav der sen­der lok­ken­de ly­de – og den stor cur­lytail får vir­ke­lig flyt­tet no­get vand. Af­hæn­gig af om man dre­jer ha­len op el­ler ned kan man få den til at gå i for­skel­li­ge dyb­der. Pe­ger ha­len op kan man få den til at gå som et wa­ke-bait, der træk­ker en su­per lok­ken­de kølvands­bøl­ge i over­fla­den.

Ag­nen fås i en 17 og en 25 cen­ti­me­ters ver­sion der ve­jer hen­holds­vis 45 og 130 gram og ko­ster 179,50 og 249,50 kro­ner. Nær­me­ste for­hand­ler hen­vi­ses fra Svend­sen Sport på te­le­fon 46 19 19 13.

The 3DF Hy­brid Pi­ke er mon­te­ret med et re­lea­se-in­spi­re­ret sy­stem, hvor kro­gen kan fri­gi­ve sig fra en­den af hard­bait-de­len, når der er hug, hvor­ved gum­mi­et hol­der me­get læn­ge­re, for­di det ik­ke bli­ver mas­sa­kre­ret mel­lem ged­dens tæn­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.