VER­DEN

Formel 1 Magasinet - - Kan Du Huske? -

Stats­mi­ni­ster: An­ders Fogh Ras­mus­sen (Ven­stre) Præ­si­dent USA: Ge­or­ge W Bush Årets hit i Dan­mark: Whi­te Flag (Di­do) Årets bil i Dan­mark: Ci­tro­en C3 Årets bilsport­s­kø­rer i Dan­mark: Tom Kri­sten­sen

AN­DET:

• Før­ste tur un­der Sto­re­bælt med tog • Prin­ses­se Di­a­na om­kom­mer

i tra­fi­ku­lyk­ke • Den dan­ske po­p­grup­pe Aqua hit­ter i

he­le ver­den • Tom Kri­sten­sen vin­der Le Mans for

før­ste gang • Mo­t­her Te­resa dør • Den før­ste bog om Har­ry Pot­ter

ud­kom­mer i Eng­land • Vold­somt jord­s­kælv i As­si­si, Ita­li­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.