EKSPERTVURDERING

Formel 1 Magasinet - - Ferrari -

Hvis de kan fort­sæt­te den go­de ud­vik­ling fra sid­ste år, kan de bli­ve en trus­sel for Mercedes. Jeg tror, at Se­ba­sti­an Vet­tel er rig­tig for Fer­ra­ri på man­ge må­der, for han er god til at mo­ti­ve­re fol­ke­ne om­kring sig. Der hæn­ger sta­dig et spørgs­måls­tegn over Ki­mi Räik­kö­nen – der er lidt ri­ge­lig op og ned med ham, ik´? Alt­så – jeg er stor fan af Ki­mi, men han skal pas­se på, at Vet­tel ik­ke gør Fer­ra­ri til sit team, som Schu­ma­cher gjor­de det til­ba­ge i nul­ler­ne. Hvis dét sker, bli­ver det for al­vor svært for Ki­mi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.