WIL­LI­AMS

Formel 1 Magasinet - - Williams -

STYR­KER Et godt, sam­men­tøm­ret team med dyg­ti­ge folk. De se­ne­ste års op­tur har gi­vet ny mo­ti­va­tion og op­ti­mis­me.

SVAG­HE­DER Wil­li­ams skal be­ta­le for si­ne mo­to­rer, og bud­get­tet er slet ik­ke i sam­me stør­rel­se som hos de sto­re fa­briks-hold.

HVIL­KE LØB PAS­SER TIL TEA­MET Tak­ket væ­re den stær­ke Mercedes-mo­tor vil Wil­li­ams ha­ve en for­del på de de­ci­de­re­de po­wer-ba­ner.

DET STO­RE ØJE­BLIK Wil­li­ams var op gen­nem 1970´er­ne spor­tens mind­ste og fat­tig­ste team. Den før­ste grand­prix-sejr i Eng­land 1979 æn­dre­de bil­le­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.