FORCE INDIA

Formel 1 Magasinet - - Force India -

STYR­KER Tea­met har for­må­et at bi­be­hol­de en ræk­ke go­de me­d­ar­bej­de­re, og kon­ti­nu­i­tet er en af de vig­tig­ste in­gre­di­en­ser i For­mel 1-suc­ces.

SVAG­HE­DER Force In­di­as eje­re er i sto­re øko­no­mi­ske van­ske­lig­he­der, og før el­ler si­den vil de kom­me til at ram­me For­mel 1-tea­met.

HVIL­KE LØB PAS­SER TIL TEA­MET Po­wer-banerne på grund af den stær­ke Mercedes-mo­tor. Og sam­ti­dig byg­ger tea­met tra­di­tio­nelt go­de bi­ler til low­down­for­ce.

DET STO­RE ØJE­BLIK Da Gi­an­car­lo Fi­si­chel­la sen­sa­tio­nelt tog pole po­si­tion for Force India ved Bel­gi­ens Grand Prix i Spa-Fran­cor­champs 2009.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.