RE­NAULT

Formel 1 Magasinet - - Renault -

STYR­KER Med fa­brik­ken i bag­hån­den har man bud­get­tet på plads. Der er sam­ti­dig hy­ret en ræk­ke rig­tigt go­de folk til nøg­leposter­ne.

SVAG­HE­DER Ef­ter at ha­ve over­ta­get det udsu­l­te­de Lotus-team står man over­for en genop­byg­nings­fa­se.

HVIL­KE LØB PAS­SER TIL TEA­MET Sand­syn­lig­vis ba­ner, hvor rå mo­tor-po­wer ik­ke spil­ler den sto­re rol­le – som f.eks. Mo­na­co og Un­garn.

DET STO­RE ØJE­BLIK Da de præ­sen­te­re­de Ke­vin Magnus­sen som 2016-kø­rer. Det op­lag­te valg, der sam­ti­dig red­de­de dan­ske­rens F1-kar­ri­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.