EKSPERTVURDERING

Formel 1 Magasinet - - Renault -

Re­nault står over­for en svær sæ­son. De har over­ta­get et Lotus-team, der var kørt helt i bund, og det bli­ver et enormt ar­bej­de at byg­ge or­ga­ni­sa­tio­nen op med en mas­se nye folk. Det si­ger le­del­sen jo og­så – 2016 bli­ver et år, hvor tea­met skal genop­byg­ges. I For­mel 1 skal man al­tid slå sin team­kam­me­rat, så det skal Ke­vin selv­føl­ge­lig og­så med Pal­mer. Men for Ke­vin bli­ver 2016 og­så et spørgs­mål om, at han skal vi­se for al­le, hvad han har lært i For­mel 1. Hvad han lær­te af 2014-sæsonen i bi­len hos McLa­ren – men og­så hvad han lær­te ved at væ­re uden­for i 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.