JO­LY­ON PAL­MER

Formel 1 Magasinet - - Renault -

Jo­ly­on Pal­mer kø­rer sin før­ste For­mel 1-sæ­son i 2016, men han var sid­ste år tred­je­kø­rer for Lotus og delt­og i fre­dags-træ­nin­ger­ne op til 13 af de 19 grand­prixer. Det var svært at ud­le­de no­get af hans om­gang­sti­der for det øko­no­misk pres­se­de team, men eng­læn­de­ren vi­ste ik­ke no­get sen­sa­tio­nelt. Og i sam­men­lig­ning med ka­os-pi­lo­ten Pastor Maldonado var det svært at over­ra­ske ne­ga­tivt.

Pal­mer er søn af Jo­nat­han Pal­mer, der kør­te 83 grand­prixer i 1980´er­ne med en fjer­de­plads som bed­ste re­sul­tat. Umid­del­bart er der ik­ke no­get der ty­der på, at ju­ni­or er mar­kant bed­re, og Pal­mer se­ni­or har måt­tet gri­be dybt i lom­mer­ne for at fø­re ham frem til For­mel 1.

Jo­nat­han Pal­mer har skabt sin for­mue som ejer af en ræk­ke en­gel­ske ra­cer­ba­ner. Han har og­så stå­et bag bå­de for­mel Pal­mer Au­di og FIA’s for­mel 2-mester­skab, der luk­ke­de i 2012. Jo­ly­on Pal­mer til­brag­te i alt fi­re sæ­so­ner i far­mands mester­ska­ber (uden at vin­de), og det tog ham og­så fi­re – dy­re – sæ­so­ner at vin­de GP2-mester­ska­bet. Jo­ly­on Pal­mer lig­ner kort sagt en over­kom­me­lig op­ga­ve for Ke­vin Magnus­sen, men om­vendt ved eng­læn­de­ren, at kan sik­re sin For­mel 1-frem­tid ved at kø­re fra dan­ske­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.