REVANCHEN

Formel 1 Magasinet - - Formel 1 -

Vel­kom­men in­den­for i 2016- ud­ga­ven af For­mel 1- ma­ga­si­net, som vi i år har ud­vi­det fra 100 til 132 si­der.

V igår i dyb­den med de 11 teams og 21 ba­ner med ny og for­bed­ret gra­fik, men førs tog­frem­mest serv i na­tur­lig­vis på Ke­vin Magnus sens plud­se­li­ge co­me­ba­ck til For­mel 1 med sæ­det hos Re­nault.

Af­ske­den med McLa­ren var al tan­det end køn, og pres­set lig­ger i ge­ni 2016 på K-Mag, når Re­naults å ty­de­lig ter in­ter­es­se­ret i Fer­nan­do A lo n so, der kør­te Re­nault fra 2003 til 2006 og som be­kend tog­så ero­bre­de Magnus sens sæ­de hos McLa­ren fo­re tår si­den.

”Vi mang­ler dig, Ke­vin ,” skrev Ek­stra Bla­dets sport­s­re­dak­tør i slut­nin­gen af ja­nu­ar, o gnu­er vig la­de­for, at den hur­ti­ge mand fra Roskil­de er til­ba­ge.

Vi brin­ger et stort in­ter­view­med Magnus sen, vi brin­ger det op­da­te­re­de og for­bed­re­de over­blik o ver­den lan­ge sæ­son og kon­kur­ren­ter­ne i For­mel 1- fel­tet, og­så er der og så­et nik til tid­li­ge­re ti­ders stol te­ba­nero g dan ske­kø­re­re.

Ha­ven god sæ­son og nyd ma­ga­si­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.