BA­NE­RE­KOR­DER I FORMEL 1

Formel 1 Magasinet - - BAGMÆNDENE -

12 af de 20 ba­ner, der ind­går i Formel 1-VM 2017, er ikke ble­vet æn­dret næv­ne­vær­digt si­den 2004. Det er be­mær­kel­ses­vær­digt, at ba­ne­re­kor­der­ne på dis­se 12 ba­ner stam­mer fra en­ten 2004 (10 ba­ner) el­ler 2005 (to ba­ner). Og på seks af ba­ner­ne er det Mi­cha­el Schu­ma­cher (Fer­ra­ri), der sta­dig har ba­ne­re­kor­den med si­ne hur­ti­ge 2004-om­gan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.