DA JEG VAR UNG…

Jo – F1-stjer­ner­ne har væ­ret (end­nu) yn­gre.

Formel 1 Magasinet - - DA JEG VAR UNG... -

LEWIS HA­MILT­ON 2000

Al­der: 15 Bopæl: Ste­ve­na­ge, Eng­land Klas­se: Kar­ting For­mu­la A Team: MBM Kart: CRG Re­sul­ta­ter: Eu­ro­pa­me­ster Frem­tid: Ha­milt­on ryk­ker op i For­mu­la Su­per A i 2001, hvor han var team­kam­me­rat med en vis Ni­co Ros­berg

2016

Al­der: 31 Bopæl: Mon­te Car­lo, Mo­na­co Klas­se: Formel 1 Team: Mer­ce­des AMG Pe­tro­nas Bil: Mer­ce­des F1 W07 Re­sul­ta­ter: Num­mer to i VM Frem­tid: Ef­ter at ha­ve tabt Formel 1-VM 2016 til Ni­co Ros­berg sat­ser han på at gen­vin­de tit­len i 2017

SE­BA­STI­AN VET­TEL 2006

Al­der: 18 Bopæl: Hep­pen­heim, Tys­kland Klas­se: Formel 3 Team: ASM Bil: Dal­la­ra F305 Re­sul­ta­ter: Num­mer 2 i Eu­ro­se­ri­en Frem­tid: Vet­tel bli­ver re­ser­ve­kø­rer for BMW´s Formel 1-team, og er­stat­ter den ska­de­de Ro­bert Ku­bi­ca i USA´s G.P. 2007

2016

Al­der: 29 Bopæl: Schweiz Klas­se: Formel 1 Team: Scu­de­ria Fer­ra­ri Bil: Fer­ra­ri SF16-H Re­sul­ta­ter: Num­mer 4 i VM Frem­tid: Vet­tel fort­sæt­ter hos Fer­ra­ri i 2017, hvor han sat­ser på at fø­re det ita­li­en­ske team til tops.

JEN­SON BUT­TON 2000

Al­der: 20 Bopæl: Fro­me, Eng­land Klas­se: Formel 1 Team: BMW Wil­li­ams F1 Team Bil: Wil­li­ams FW22 Re­sul­ta­ter: Num­mer 8 i VM Frem­tid: But­ton bli­ver pres­set ud af Wil­li­ams-tea­met af Ju­an-Pablo Mon­toya, men fin­der nyt F1-ar­bej­de hos Be­net­ton i 2001

2016

Al­der: 36 Bopæl: Mon­te Car­lo, Mo­na­co Klas­se: Formel 1 Team: McLa­ren-Hon­da Bil: McLa­ren MP4-31 Re­sul­ta­ter: Num­mer 15 i VM Frem­tid: But­ton kør­te sit fo­re­lø­big sid­ste Formel 1-løb i 2016, men er test- og re­ser­ve­kø­rer for McLa­ren-Hon­da i 2017.

NI­CO ROS­BERG 2001

Al­der: 16 Bopæl: Mon­te Car­lo, Mo­na­co Klas­se: Kar­ting For­mu­la Su­per A Team: MBM Kart: Pa­ril­la Re­sul­ta­ter: Num­mer 16 i VM Frem­tid: Ros­berg ryk­ker op i Formel BMW med dan­ske Chri­sti­an Bak­ker­ud som team­kam­me­rat og vin­der ADAC-se­ri­en.

2016

Al­der: 31 Bopæl: Mon­te Car­lo, Mo­na­co Klas­se: Formel 1 Team: Mer­ce­des AMG Pe­tro­nas Bil: Mer­ce­des W07 Re­sul­ta­ter: Ver­dens­me­ster Frem­tid: Få da­ge ef­ter at ha­ve vun­det VM med­del­er Ros­berg, at han stop­per som Formel 1-kø­rer med omgående virk­ning.

KI­MI RÄIK­KÖ­NEN 2001

Al­der: 21 Bopæl: Schweiz Klas­se: Formel 1 Team: Red Bull Sau­ber Pe­tro­nas Bil: Sau­ber C20 Re­sul­ta­ter: Num­mer 10 i VM Frem­tid: McLa­ren kø­ber Räik­kö­nen fri af Sau­ber-kon­trak­ten, og ind­sæt­ter ham i Formel 1-2002.

2016

Al­der: 37 Bopæl: Schweiz Klas­se: Formel 1 Team: Scu­de­ria Fer­ra­ri Bil: Fer­ra­ri SF16-H Re­sul­ta­ter: Num­mer 6 i VM Frem­tid: Räik­kö­nen får i som­me­ren 2016 for­læn­get sin kon­trakt med Fer­ra­ri for fo­re­lø­bigt en sæ­son.

FELIPE MAS­SA 2002

Al­der: 20 Bopæl: São Paulo, Bra­si­li­en Klas­se: Formel 1 Team: Red Bull Sau­ber Pe­tro­nas Bil: Sau­ber C21 Re­sul­ta­ter: Num­mer 13 i VM Frem­tid: Ef­ter en vild de­but­sæ­son i Formel 1 bli­ver Mas­sa i 2003 de­gra­de­ret til test- og re­ser­ve­kø­rer for Fer­ra­ri.

2016

Al­der: 35 Bopæl: São Paulo, Bra­si­li­en Klas­se: Formel 1 Team: Wil­li­ams-Mar­ti­ni Ra­cing Bil: Wil­li­ams FW38 Re­sul­ta­ter: Num­mer 11 i VM Frem­tid: Mas­sa træk­ker sig til­ba­ge fra F1 i 2016, men gør omgående co­me­ba­ck, da Wil­li­ams plud­se­lig mang­ler en kø­rer.

FER­NAN­DO ALONSO 2003

Al­der: 21 Bopæl: Oviedo, Spa­ni­en Klas­se: Formel 1 Team: Mild Se­ven Re­nault Bil: Re­nault RS23 Re­sul­ta­ter: Num­mer 6 i VM Frem­tid: Alonso bli­ver hos Re­nault, og bli­ver num­mer 4 i VM 2004 in­den han vin­der tit­len i bå­de 2005 og 06.

2016

Al­der: 35 Bopæl: Du­bai, Fore­ne­de Emira­ter Klas­se: Formel 1 Team: McLa­ren-Hon­da Bil: McLa­ren MP4-31 Re­sul­ta­ter: Num­mer 10 i VM Frem­tid: Alonso har en tre­årig kon­trakt med McLa­ren-Hon­da, der ud­lø­ber ef­ter 2017-sæ­so­nen.

KE­VIN MAGNUS­SEN 2008

Al­der: 15 Bopæl: Roskil­de, Dan­mark Klas­se: Formel Ford Team: Fukamu­ni Ra­cing Bil: Aquila FD1 Re­sul­ta­ter: Dan­marks­me­ster Frem­tid: Magnus­sen ryk­ker i 2009 op i Formel Re­nault, hvor han bli­ver num­mer 2 i NEC-se­ri­en

2016

Al­der: 23 Bopæl: Kø­ben­havn, Dan­mark Klas­se: Formel 1 Team: Re­nault Sport F1 Team Bil: Re­nault RS16 Re­sul­ta­ter: Num­mer 16 i VM Frem­tid: Magnus­sen for­la­der Re­nault ef­ter 2016-sæ­so­nen, og un­der­skri­ver en ny, fler­årig F1-kon­trakt med Haas-tea­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.