TEA­MET OM 2017

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

”Det ser po­si­tivt ud. Vi ryk­ker he­le ti­den tæt­te­re på Mer­ce­des, og jeg hå­ber, vi kan ta­ge end­nu et skridt i 2017, og ud­for­dre dem i kam­pen om VM. Per­son­ligt glæ­der jeg mig til de høj­farts-kur­ver som Pouhon i Spa-Fran­cor­champs el­ler Beck­etts i Sil­ver­sto­ne – de bli­ver end­nu sjove­re i de nye bi­ler.” Max Ver­stap­pen ”Da vi star­te­de 2016-sæ­so­nen, tro­e­de jeg ikke på, at vi kun­ne kom­me i top-fem i kon­struk­tør-VM. Al­li­ge­vel blev vi num­mer to, og det er først og frem­mest mo­to­ren, der gjor­de sto­re frem­skridt. Men jeg gør mig in­gen il­lu­sio­ner – det er al­tid svært at hol­de en pla­ce­ring så langt frem­me i Formel 1-fel­tet.” Chri­sti­an Hor­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.