KE­VIN MAGNUS­SEN:

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

”Jeg kør­te før­ste gang i Se­pang i 2014, og det løb var ikke sær­ligt min­de­vær­digt. Men jeg kan godt li­de ba­nen, for den har en ræk­ke spæn­den­de, hur­ti­ge sving, og spe­ci­elt den sid­ste del er in­ter­es­sant. Det er vig­tigt at pas­se på si­ne dæk, og så er det al­tid me­get varmt, og luft­fug­tig­he­den er enorm. Det be­ty­der, at Ma­lay­si­as Grand Prix al­tid er fy­sisk kræ­ven­de – præcis som lø­bet i Sin­ga­po­re 14 da­ge tid­li­ge­re.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.