KE­VIN MAGNUS­SEN:

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

”Jeg el­sker USA og ken­der lan­det rig­tig godt ef­ter utal­li­ge be­søg. Ba­nen i Austin er rig­tig in­ter­es­sant, og den må­de man star­ter en om­gang – stejlt op af bak­ke – er me­get spe­ci­el. Så føl­ger en hur­tig sek­tion, hvor svin­ge­ne fly­der over i hin­an­den – det et sjovt. Der er go­de mu­lig­he­der for at over­ha­le på Circu­it of the Ame­ri­cas, og den læg­ger op til fle­re for­skel­li­ge dæk-stra­te­gi­er, så lø­be­ne er som re­gel rig­tig sjove.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.