KE­VIN MAGNUS­SEN:

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

”In­ter­la­gos er en af de le­gen­da­ri­ske ba­ner med mas­ser af Formel 1-hi­sto­rie. Den er ikke ret lang, og den fø­les næ­sten som en go­kart-ba­ne, for man skal dre­je he­le ti­den. Li­ge­som i Austin er kør­sels­ret­nin­gen mod uret, og det er cool, at dis­se to ba­ner kom­mer tæt ef­ter hin­an­den. Der er fle­re go­de over­ha­lings-mu­lig­he­der, spe­ci­elt i star­ten af en om­gang. As­fal­ten er me­get ujævn, så det er vig­tigt at fin­de et godt se­tup.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.