KE­VIN MAGNUS­SEN:

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

”Det var i Abu Dha­bi, jeg før­ste gang kør­te Formel 1 til­ba­ge i 2012 ved Yo­ung Dri­ver­te­sten, så det er en ba­ne med go­de min­der. Yas Ma­ri­na er en fed ba­ne, for den har det he­le: En tek­nisk, re­la­tivt lang­som del, en sek­tion med hur­ti­ge kur­ver og et par lan­ge, li­ge stræk – det er alt sam­men med til at gø­re ba­nen rig­tig sjov. Det er en af de få ba­ner, hvor vi kø­rer mod uret, men vi gør det i og­så i Austin og In­ter­la­gos, så vi har væn­net os til det, in­den vi kom­mer til Abu Dha­bi. At­mos­fæ­ren er al­tid i top, og det er fan­ta­stisk at kø­re i tus­mør­ket.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.