SÆ­SO­NEN 2017

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

TEA­METS STYR­KER

De stør­ste res­sour­cer i Formel 1 2017 Vet­tel er sta­dig en af de tre bed­ste i fel­tet Mo­tor-af­de­lin­gen ser ud til at fun­ge­re Räik­kö­nen vir­ker igen mo­ti­ve­ret

HVIL­KE LØB PAS­SER TIL TEA­MET

Med en 2017-mo­del, der blev grund­lagt af en tek­nisk chef, der ikke læn­ge­re er i tea­met, er det umu­ligt at for­ud­se, hvor Fer­ra­ri vil kla­re sig godt i 2017.

FREM­TI­DEN

Bå­de Se­ba­sti­an Vet­tels og Ki­mi Räik­kö­nens kon­trak­ter ud­lø­ber ef­ter den­ne sæ­son. Må­ske for­la­der de beg­ge Ma­ra­nel­lo – og så kom­mer al­le i spil. In­klu­siv K-Mag.

TEA­METS SVAG­HE­DER

Team­che­fen er ud­skif­tet for of­te Den tek­ni­ske chef er ud­skif­tet Beg­ge kø­re­res kon­trak­ter ud­lø­ber For­vent­nings­pres­set sti­ger og sti­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.