SÆ­SO­NEN 2017

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

TEA­METS STYR­KER

Ta­lent­ful­de, un­ge og gan­ske er­far­ne kø­re­re En dyg­tig tek­nisk chef i Ja­mes Key Tæt, tek­nisk sam­ar­bej­de med Red Bull En up-to-da­te Re­nault-mo­tor

HVIL­KE LØB PAS­SER TIL TEA­MET

Det tæt­te sam­ar­bej­de med Red Bull vil be­ty­de, at Toro Ros­so får en bil med god ae­ro­dy­na­mik. Tek­ni­ske ba­ner vil der­for lig­ge godt for tea­met.

FREM­TI­DEN

Car­los Sainz Jr vil vi­de­re ef­ter den­ne sæ­son – en­ten til Red Bull el­ler til et team uden­for ener­gi­drik-fa­mi­li­en. Og så skal Toro Ros­so fin­de en ny Red Bull-ju­ni­or.

TEA­METS SVAG­HE­DER

Vil al­tid stå i skyg­gen af Red Bull Skal væn­ne sig til ny Re­nault-mo­tor Er sta­dig et af de mind­ste teams Ikke op­ti­malt med ba­se i Ita­li­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.