CAR­LOS SAINZ JR.

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Det er lidt synd for Car­los Sainz Jr. Selv­om han kør­te om­trent li­ge op med te­e­na­ge­sen­sa­tio­nen og Toro Ros­so-mak­ke­ren Max Ver­stap­pen i 2015 og i star­ten af 2016, var det den un­ge hol­læn­der, der fik al­le over­skrif­ter­ne. Og da Red Bull fik be­hov for at ryste po­sen med F1-kø­re­re, var det Ver­stap­pen, der i maj 2016 blev for­frem­met til første­hol­det, mens Sainz Jr blev hæn­gen­de hos Toro Ros­so. Og her ri­si­ke­rer han at kø­re i stå, for Da­ni­el Ric­ci­ar­do og Ver­stap­pen ser ud til at bli­ve hos Red Bull i over­sku­e­lig frem­tid.

An­dre teams har få­et øje på Sainz Jr, og han var et af Re­naults første­valg til 2017. Red Bull vil­le dog ikke slip­pe ham, og der­for skal spa­ni­e­ren i gang med sin tred­je sæ­son hos Toro Ros­so. Her skal han for­sø­ge at gø­re sig læk­ker over­for bå­de Red Bull og an­dre teams – med et el­ler må­ske to Fer­ra­ri-sæ­der i spil til 2018 kan der ske sto­re og uven­te­de for­skyd­nin­ger i fel­tet. Det er dem i F1-pad­do­ck­en, der in­si­ste­rer på, at Sainz Jr al­le­re­de har en af­ta­le med Re­nault om 2018, men i al­le til­fæl­de skal spa­ni­e­ren før­ste ha­ve over­stå­et 2017. Her skal han – som i sto­re de­le af 2016 – ha­ve team­kam­me­rat Da­ni­il Kvy­at un­der to­tal kon­trol.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.