DA­NI­IL KVY­AT

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Da­ni­il Kvy­ats Formel 1-kar­ri­e­re tog en rut­sje­ba­ne­tur med vil­de op- og ned­t­u­re i 2016. Han star­te­de ag­gres­sivt men med god fart i sin Red Bull, og score­de sin før­ste po­die-pla­ce­ring med en tred­je­plads i Kina. 14 da­ge ef­ter fulg­te en sju­sket før­ste om­gang i Rusland, der blandt an­det in­klu­de­re­de to sam­men­stød med Se­ba­sti­an Vet­tel in­den­for få se­kun­der. Da Red Bull sam­ti­dig føl­te sig nødsa­get til at for­frem­me Max Ver­stap­pen fra Toro Ros­so, blev Kvy­at et let of­fer: Han byt­te­de plads med den un­ge hol­læn­der, og min­dre end en må­ned ef­ter tred­je­plad­sen i Kina, hang Kvy­ats Formel 1-kar­ri­e­re i en tynd tråd.

De­gra­de­rin­gen fra Red Bull til Toro Ros­so på­vir­ke­de na­tur­lig­vis Kvy­at, der fort­sat­te sin sju­ske­de, over-ag­gres­si­ve kør­sel, og blandt an­det ban­ke­de Ke­vin Magnus­sen ud af Mo­na­cos Grand Prix. I lø­bet af som­me­ren tro­e­de in­gen – hel­ler ikke rus­se­ren selv – på at Kvy­at hav­de en frem­tid i Formel 1. Men han kæm­pe­de sig grad­vist til­ba­ge og med ny selv­til­lid på plads, kør­te han sig i lø­bet af ef­ter­å­ret til en ny Toro Ros­so­kon­trakt.

Men det bli­ver svært at kom­me vi­de­re: Toro Ros­so-kø­re­re avan­ce­rer ty­pisk til Red Bull, og der har man prø­vet rus­se­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.