SÆ­SO­NEN 2017

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

TEA­METS STYR­KER

God or­ga­ni­sa­tion ved at væ­re på plads Er­fa­ren første­kø­rer med tek­nisk ind­sigt En mo­tor, der lø­ben­de for­bed­res mar­kant Et af kun tre de­ci­de­re­de fa­briks-hold

HVIL­KE LØB PAS­SER TIL TEA­MET

I 2016 vid­ste hver­ken kø­re­re el­ler in­ge­ni­ø­rer, hvad de kun­ne for­ven­te af de en­kel­te ba­ner – det æn­dre­de sig fra dag til dag. Det sam­me kan ske i den­ne sæ­son.

FREM­TI­DEN

Pal­mer har kun få­et en etårig af­ta­le, så man le­der ef­ter en ny kø­rer til 2018. Og så skal man fin­de ud af, hvor læn­ge man kan tå­le at ta­be til Red Bull.

TEA­METS SVAG­HE­DER

Er sta­dig i gang med genop­byg­nings­fa­se Nye folk skal på plads i ny or­ga­ni­sa­tion De ta­ber end­nu en gang til et kun­de-team Er de in­ter­ne magt­kam­pe en­de­lig over­stå­et?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.