JO­LY­ON PAL­MER

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Al­le – in­klu­siv hans team­kam­me­rat Ke­vin Magnus­sen – un­der­vur­de­re­de Jo­ly­on Pal­mer i 2016. Han blev an­set for at væ­re købt ind i Re­nault-tea­met af far­mand Jo­nat­hans pen­ge, og den en­gel­ske F1-rook­ie gjor­de ikke me­get for at æn­dre dét bil­le­de i si­ne før­ste løb. Magnus­sen lam­me­tæ­ve­de ham in­den som­mer­fe­ri­en – i en så­dan grad, at eng­læn­de­ren var i fa­re for at bli­ve drop­pet midt på sæ­so­nen.

Men ef­ter som­mer­fe­ri­en vend­te bil­le­det. Plud­se­lig var Pal­mer en re­el trus­sel for den me­re er­far­ne dan­sker, og sidst på året, da det på grund af de neds­lid­te bi­ler var svært at sam­men­lig­ne de to Re­nault-kø­re­re, var eng­læn­de­ren of­te hur­tigst.

Der var utvivl­s­omt ta­le om en stejl ind­læ­rings­kur­ve for Pal­mer, og den blev gjort end­nu stej­le­re af den for­æl­de­de bil og en un­der­lig le­del­ses­form. Men må­den, han kæm­pe­de sig ud af pro­ble­mer­ne på, vid­ner om stor men­tal styr­ke. Dén får han så og­så brug for i 2017, hvor han kom­mer op mod en end­nu me­re er­fa­ren team­kam­me­rat i Ni­co Hül­ken­berg. Ty­ske­ren har en fler­årig af­ta­le med Re­nault, der kun til­bød Pal­mer en etårig kon­trakt. Det be­ty­der, at eng­læn­de­ren skal kø­re for sin Formel 1-kar­ri­e­re i 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.