TEA­MET OM 2017

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

”Vi af­prø­ve­de Este­ban Ocon i en test i 2015, og hans præ­sta­tio­ner over­be­vi­ste os om, at han er me­re end klar til at kø­re ved si­den af Ser­gio Pérez i 2017. For­ce In­dia har tra­di­tion for at gi­ve un­ge kø­re­re chan­cen, og jeg er sik­ker på, at Este­ban vil gi­ve ny ener­gi og mo­ti­va­tion til he­le tea­met.” Vi­jay Mal­lya ”Min hal­ve sæ­son hos Ma­nor i 2016 gav mig vær­di­fuld er­fa­ring, og jeg er nu me­get spændt på at skul­le kø­re en hel sæ­son for For­ce In­dia i 2017. Jeg ken­der tea­met fra min tid som test­kø­rer i 2015, og jeg ser frem til at gen­op­ta­get sa­m­ar­bej­det med al­le i ho­ved­kvar­te­ret i Sil­ver­sto­ne.” Este­ban Ocon

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.