KE­VIN MAGNUS­SEN:

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

”Sil­ver­sto­ne er en af de ba­ner, jeg al­tid ser frem til. For det før­ste er der al­tid en fan­ta­stisk at­mos­fæ­re, for de bri­ti­ske fans er vir­ke­lig en­tu­si­a­sti­ske. Så læn­ge, der er ikke er et grand­prix i Dan­mark, op­fat­ter jeg Sil­ver­sto­ne som min hjem­me­ba­ne, for de F1-teams jeg har kørt for, har al­le haft ho­ved­kvar­ter in­den­for en ti­mes kør­sel fra ba­nen. Høj­farts-svin­ge­ne er fan­ta­sti­ske – her op­le­ver man vir­ke­lig, hvad Formel 1 hand­ler om. Sil­ver­sto­ne har et godt flow, og der er go­de mu­lig­he­der for at over­ha­le. Og så ved man al­drig helt hvor­dan vej­ret ud­vik­let sig.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.