KE­VIN MAGNUS­SEN:

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

”Det er man­ge grun­de til, at Mon­za er en af de iko­ni­ske Formel 1-ba­ner, men det er først og frem­mest hi­sto­ri­en, der gør den så spe­ci­el. De lan­ge langsi­der er og­så unik­ke – og så er der de hur­ti­ge sving, der er vir­ke­lig cool. Og en­de­lig har Mon­za må­ske sæ­so­nens bed­ste at­mos­fæ­re. Det er og­så fedt at op­le­ve den gam­le oval-ba­ne – den er ba­re så for­skel­lig fra alt det vi ken­der fra mo­der­ne Formel 1.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.