KE­VIN MAGNUS­SEN:

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

”Jeg ny­der al­tid at kø­re på by­ba­ner. Sin­ga­po­re er en cool ba­ne, og Formel 1 bli­ver ba­re end­nu me­re spek­taku­lært, når man kø­rer i mørket. Bi­ler­ne skin­ner nær­mest un­der pro­jek­tør­ly­set, og det ser godt ud bå­de for til­sku­er­ne på tri­bu­ner­ne og for TV-se­er­ne. Men det er og­så en tri­cky ba­ne, for der er så man­ge sving, hvor det er me­get let at kom­me til at la­ve en fejl. Det er sam­ti­dig en ba­ne, hvor grip-ni­veau­et ud­vik­ler sig i lø­bet af we­e­ken­den, og det skal man ta­ge høj­de for i se­tup-ar­bej­det.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.