TEA­MET OM 2017

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

”Vi er gla­de for, at Marcus Eri­cs­son fort­sæt­ter i tea­met. Vi var igen­nem me­get svæ­re ti­der sam­men i 2016, men han kla­re­de det godt, og han vi­ste, at han er klar til at yde en ek­stra ind­sats. Marcus er ikke kun en hur­tig kø­rer, men og­så en god hold­spil­ler, der for­står at mo­ti­ve­re al­le om­kring sig.” Mo­nisha Kal­ten­born ”Jeg er glad for at skul­le kø­re for Sau­ber. Det er en ny ud­for­dring, og jeg glæ­der mig. Vi sat­ser på at etab­le­re os i mid­ter­fel­tet og sco­re po­int med jæv­ne mel­lem­rum. Jeg vil godt tak­ke Sau­ber for den til­lid de har vist mig og den chan­ce jeg har få­et. Og selv­føl­ge­lig tak til Mer­ce­des for de­res støt­te.” Pa­scal We­hr­le­in

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.