MARCUS ERI­CS­SON

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Marcus Eri­cs­son skal i gang med sin fjer­de F1-sæ­son. Sven­ske­ren hav­de et langt til­løb med fi­re sæ­so­ner i GP2-se­ri­en, og de­bu­te­re­de i Formel 1 i 2014 hos Ca­ter­ham, hvor det var svært at im­po­ne­re.

Men i si­ne fo­re­lø­big to sæ­so­ner hos Sau­ber har Eri­cs­son ud­vik­let sig til en rig­tig god Formel 1-kø­rer. I 2015 blev han i star­ten sat i skyg­gen af den bra­si­li­an­ske de­butant Felipe Nasr, men sven­ske­ren for­må­e­de at kom­me til­ba­ge, og i 2016 var han hur­tig­ste Sau­ber-kø­rer.

Det var svæ­re ti­der hos Sau­ber i 2016, men Eri­cs­son for­blev po­si­tiv, og kom langt bed­re gen­nem tea­mets øko­no­mi­ske kri­se end Nasr. Det spil­le­de na­tur­lig­vis og­så en rol­le, at Eri­cs­son har tæt­te links til tea­mets nye in­ve­sto­rer, men hvor Nasr blev sur og fru­stre­ret, løf­te­de Eri­cs­son he­le tea­met.

Nu får Eri­cs­son Mer­ce­des' juniorkører Pa­scal We­hr­le­in som team­kam­me­rat. Der er hø­je for­vent­nin­ger til den un­ge ty­sker i F1-fel­tet, som der­for er en god kon­kur­rent for sven­ske­ren. Sid­ste år sat­te Eri­cs­son ef­fek­tivt Felipe Nasr på plads (og bra­si­li­a­ne­ren slog trods alt Ke­vin Magnus­sen i Formel 3). Hvis sven­ske­ren og­så kan slå We­hr­le­in, er han klar til stør­re op­ga­ver i et bed­re team.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.