PA­SCAL WE­HR­LE­IN

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Mer­ce­des har i en år­ræk­ke var­met Pa­scal We­hr­le­in op til Formel 1, og da Ma­nor-tea­met i 2016 skif­te­de til ty­sker­nes mo­to­rer, var det na­tur­ligt at la­de ham ind­gå i af­ta­len. We­hr­le­in, der hav­de kørt mas­ser af F1-te­st­om­gan­ge i Mer­ce­des' eg­ne bi­ler, hav­de en blan­det de­but­sæ­son, hvor han i før­ste halv­del ikke for al­vor im­po­ne­re­de i for­hold til sin team­kam­me­rat Rio Hary­an­to. Ef­ter som­mer­fe­ri­en fik We­hr­le­in en an­den Mer­ce­des-ju­ni­or, Este­ban Ocon, som team­kam­me­rat, men hel­ler ikke her kun­ne ty­ske­ren bru­ge sin stør­re F1-er­fa­ring til at sæt­te sig igen­nem.

På plus­si­den score­de We­hr­le­in en flot 10.-plads i Østrig, men den blev sidst på året over­skyg­get af, at han to gan­ge blev for­bi­gå­et. Da For­ce In­dia fik en le­digt sæ­de, var bå­de We­hr­le­in og Ocon på grund af de­res Mer­ce­des-links op­lag­te em­ner, men det in­di­ske team fo­re­trak Ocon. Og da Ni­co Ros­berg uven­tet trak sig til­ba­ge ef­ter at ha­ve vun­det VM, var We­hr­le­in på man­ge må­der den op­lag­te af­lø­ser. Al­li­ge­vel valg­te Mer­ce­des at kø­be Valt­te­ri Bot­tas fri af Wil­li­ams, og i ste­det send­te man We­hr­le­in til Sau­ber. Her har han me­get at be­vi­se, hvis han vil hol­de liv i drøm­men om en stor F1-kar­ri­e­re med po­die-plad­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.