KE­VIN MAGNUS­SEN:

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

”Ba­nen har et in­ter­es­sant lay­out, men den er så bred og der er så enor­me af­kør­sels are­a­ler, at den al­drig bli­ver rig­tig spek­taku­lær. Men der er fle­re rig­tig go­de og hur­ti­ge kur­ver, og sving 1 er spe­ci­elt: Man an­kom­mer fra den hur­tig­ste stræk­ning på ba­nen, og i slut­nin­gen af det rig­tig lan­ge sving er man helt ne­de om­kring 60 km/t. Det er og­så her, der er bedst mu­lig­hed for at over­ha­le, for DRS-zo­nen på start/mål-langsi­den star­ter ret sent – det gi­ver go­de mu­lig­he­der for at kom­me tæt på den for­an­kø­ren­de.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.