KE­VIN MAGNUS­SEN:

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

”Bahrain var en af de ba­ner vi te­ste­de på op til 2014-sæ­so­nen, så jeg ken­der den gan­ske godt. Ba­nen har en god blan­ding af sving, og spe­ci­elt høj­farts-sek­tio­nen er en for­nø­jel­se – når man sid­der i en bil, der fun­ge­rer op­ti­malt. Lø­bet fin­der sted ef­ter mør­kets frem­brud, hvor det er en smu­le køli­ge­re end i dags­lys.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.