KE­VIN MAGNUS­SEN:

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 -

”So­chi Au­todrom er en gan­ske unik ba­ne med en ræk­ke in­ter­es­san­te sving. Spe­ci­elt sving 3: Det fø­les som om, det fort­sæt­ter i al evig­hed – selv­om man har spe­e­de­ren helt i bund. I en ræk­ke an­dre sving fø­ler man of­te, at man har brem­set for sent, men de åb­ner sig, og man skal så fo­ku­se­re på at kom­me så hur­tigt ud af dem som mu­ligt. I det he­le ta­get skal man i So­chi ha­ve en kø­re­stil, der er en smu­le an­der­le­des end al­le an­dre ba­ner.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.