Ope­ra­tio­ner 1931 – 1941

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

Mel­lem sep­tem­ber 1939 og maj 1941 kom Ak­se­mag­ter­ne i Eu­ro­pa, Tys­kland og Ita­li­en til at do­mi­ne­re det me­ste af det eu­ro­pa­ei­ske kon­ti­nent fra Norge i nord til Kre­ta i syd. De al­li­e­re­de hav­de stør­re suc­ces i søkri­gen og i Afri­ka syd for Sa­ha­ra, men i mid­ten af 1941 var det bri­ti­ske im­pe­ri­um, som kaempede ale­ne, tru­et i Nord­afri­ka, Mel­le­mø­sten og Øst­a­si­en af det vok­sen­de ja­pan­ske im­pe­ri­um, som i mid­ten af 1941 strak­te sig dybt ind på ki­ne­sisk om­rå­de og var klar til at true im­pe­ri­e­be­sid­del­ser fra In­di­en til In­do­nesi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.