Ope­ra­tio­ner 1942 – 1944

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

Åre­ne 1942-1944 var ven­de­punk­tet i kri­gen. I 1942 skab­te Ja­pans frem­ryk­ning i det sy­døst­li­ge Asi­en, My­an­mar og Stil­le­hav­sø­er­ne et nyt stort om­rå­de med ja­pansk kej­ser­ligt sty­re. Ef­ter pro­ble­mer­ne

i Rusland i vin­te­r­en 1941-42 brag­te et nyt felt­tog i det syd­li­ge Rusland ty­ske styr­ker til Vol­ga og Kaukasus­b­jer­ge­ne. I Nord­afri­ka var Ak­se­mag­ter­ne dybt in­de på egyp­tisk om­rå­de i mid­ten af 1942. Fra da af be­gynd­te de al­li­e­re­de at or­ga­ni­se­re et ef­fek­tivt for­svar og iva­er­k­sat­te der­ef­ter lang­somt et of­fen­sivt pro­gram på Stil­le­hav­sø­er­ne, i den nord­afri­kan­ske ør­ken og langt in­de på sov­je­tisk ter­ri­to­ri­um. Det­te gav sto­re til­ba­ge­slag for Ak­se­mag­ter­ne. Ita­li­en blev in­va­de­ret i 1943 og over­gav sig i sep­tem­ber sam­me år. Den Rø­de Ha­er nå­e­de Ukrai­ne i slut­nin­gen af 1943. I mid­ten af 1944 blev sce­nen sat til den en­de­li­ge des­pe­ra­te kamp om Eu­ro­pa og Fjer­nø­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.