MARSKAL KLIMENT VOROSJILOV (1881–1969)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Den tid­li­ge­re me­ta­l­ar­bej­der Kliment Vorosjilov blev tid­ligt med­lem af bol­sje­vik­par­ti­et og ar­bej­de­de i Stal­ins mi­li­ta­er­stab un­der den rus­si­ske bor­ger­krig. I 1925 blev han ud­na­evnt til sov­je­tisk kom­mis­sa­er for mi­li­ta­er og flå­de (fra 1934 kom­mis­sa­er for for­svar), selv om han hav­de me­get be­gra­en­set mi­li­ta­er er­fa­ring. Han blev forag­tet af man­ge af ge­ne­ra­ler­ne, der be­trag­te­de ham som uvi­den­de om mi­li­ta­e­re for­hold, men han var for ta­et på Sta­lin til, at no­gen tur­de ud­for­dre ham. Den fin­ske krig over­be­vi­ste en­de­ligt Sta­lin om, at Vorosjilov var in­kom­pe­tent, og han blev af­sat kort tid ef­ter og er­stat­tet af Se­mion Ty­mos­hen­ko. Han over­le­ve­de dog al­le Stal­ins ud­ryd­del­ser og blev statsover­ho­ved i Sov­je­tu­ni­o­nen i 1953 – en post, han dog blev tvun­get til at af­stå i 1960.

Hus øde­lagt af det sov­je­ti­ske luft­vå­ben i Fin­land un­der vin­ter­kri­gen. Der var en be­ty­de­lig for­skel på de to lan­des luft­styr­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.