FALDSKA­ERMSJA­E­GE­RE

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Ved in­va­sio­nen af Danmark og Norge spil­le­de de ty­ske faldska­erms­sol­da­ter en vig­tig rol­le. De blev bl.a. ka­stet ned over Aal­borg Luft­havn, som de be­sat­te for at sik­re en vig­tig ba­se for den fort­sat­te kamp i bl.a. Norge. På sam­me må­de be­sat­te ty­ske faldska­erm­strop­per vig­ti­ge luft­hav­ne i Norge.

Ak­tio­ner­ne blev en vig­tig ge­ne­ral­prø­ve på kom­men­de ty­ske ak­tio­ner i bl.a. Bel­gi­en, hvor en lig­nen­de tak­tik blev an­vendt,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.