GE­NE­RAL HEINZ GUDERIAN (1888-1954)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Tysk of­fi­cer, der i 1930 grund­lag­de den hur­ti­ge, mo­bi­le krigs­fø­rel­se med brug af pan­ser som for­trop – den be­røm­te Blitzkri­eg-stra­te­gi. Han var chef for de mo­bi­le trop­per i slut­nin­gen af 1930'er­ne, og han led­te det 19. pan­ser­kor­ps un­der in­va­sio­nen af Po­len og Frank­rig. Hans styr­ker spil­le­de en afgørende rol­le i gen­nem­brud­det ved Se­dan, som åb­ne­de den fran­ske front. Han vandt im­po­ne­ren­de sej­re i det rus­si­ske felt­tog i 1941, men kom på kant med Hit­ler, der af­sat­te ham i de­cem­ber. Han blev dog ud­na­evnt til ge­ne­ral­in­spek­tør for pan­ser­trop­per­ne i 1943, og se­ne­re ge­ne­ralstabs­chef, før Hit­ler igen fy­re­de ham i marts 1945.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.