GE­NE­RAL MAURICEGUSTAVE GAMELIN (1872-1958)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Ge­ne­ral Gamelin be­trag­tes of­te som den øver­st­be­fa­len­de, der tab­te sla­get om Frank­rig i 1940, men han var i vir­ke­lig­he­den en suc­ces­fuld og in­nova­tiv sol­dat, der hjalp med at mo­der­ni­se­re den fran­ske ha­er i 1930'er­ne og for­be­red­te den på kon­flik­ten med Tys­kland. Han var øver­st­be­fa­len­de for de fran­ske styr­ker i maj 1940, da ty­sker­ne an­greb. Hans plan om at flyt­te fran­ske mo­bi­le styr­ker hur­tigt ind i Hol­land for at stop­pe ty­sker­ne var fa­tal og sva­ek­ke­de den fran­ske for­svars­linje. Han blev af­sat den 19. maj, da den al­li­e­re­de front blev brudt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.