FELT­MARSKAL LORD GORT (1886-1946)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Jo­hn Stan­dish Re­ve­rend, Lord Gort, blev født ind i en irsk ari­sto­kra­tisk fa­mi­lie. Han gjor­de tje­ne­ste i Gre­na­di­er Gu­ards og blev ba­ta­l­jonskom­m­dan­dør i 1917. Ef­ter en lang kar­ri­e­re blev han ha­er­chef i 1937. Han be­va­re­de den­ne stil­ling ind­til sep­tem­ber 1939, hvor han blev sendt til Frank­rig og fik kom­man­do­en over den bri­ti­ske styr­ke. Han var an­svar­lig for at or­ga­ni­se­re evaku­e­rin­gen fra Dun­kerque. Han blev si­den gu­ver­nør på Mal­ta un­der øens be­lej­ring og ud­na­evnt til marskal i 1943.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.