DANSKERE I SS

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

I he­le det tysk­be­sat­te og al­li­e­re­de Eu­ro­pa blev der ind­ledt pro­pa­gan­da- og re­k­rut­te­rings­kampag­ner for at lok­ke lo­ka­le fri­vil­li­ge til Waf­fen SS, den mi­li­ta­e­re gren af den na­zi­sti­ske »eli­te«-or­ga­ni­sa­tion SS. I slut­nin­gen af kri­gen hav­de an­slå­et 152.000 eu­ro­pa­e­e­re fra Vest- og Nor­d­eu­ro­pa meldt sig til Waf­fen SS, her­un­der 800 fra det neut­ra­le Schweiz. Blandt de ty­ske al­li­e­re­de i Øst­eu­ro­pa bi­drog Un­garn med 22.000 fri­vil­li­ge, Ru­ma­e­ni­en med 54.000 og Bul­ga­ri­en med 21.000. Fra Danmark kom om­kring 6.000. Man­ge blev til­truk­ket af ide­en om at ka­em­pe på det, der syn­tes at va­e­re den sej­r­ri­ge si­de, men had til kom­mu­nis­mens og mod­vil­je mod jø­de­r­ne spil­le­de og­så en rol­le.

Th.: Hol­land­sk re­k­rut­te­rings­pla­kat for det ty­ske Waf­fen-ss, 1942. Over 150.00 eu­ro­pa­e­e­re til­slut­te­de sig i lø­bet af kri­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.