GE­NE­RAL SIR FREDERICK PILE (1884-1976)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Frederick Pile var en kar­ri­e­reof­fi­cer, som blev major un­der 1. Ver­denskrig. Han var en be­ga­vet or­ga­ni­sa­tor og en ivrig for­ny­er, og han spil­le­de en vig­tig rol­le i krigs­mi­ni­ste­ri­et mel­lem 1928 og 1932 ved plan­la­eg­nin­gen af de va­eb­ne­de styr­kers me­ka­ni­se­ring. Ef­ter en kort pe­ri­o­de i Egyp­ten vend­te han til­ba­ge i 1937 for at le­de Lon­dons 1. luftva­erns­di­vi­sion. Den

28. juli 1939 blev han ud­na­evnt til kom­man­dør for luftva­ernskom­man­do­en, en stil­ling, han hav­de gen­nem he­le kri­gen. Han re­or­ga­ni­se­re­de luft­for­sva­ret og ud­vi­de­de vå­ben­lag­re­ne, og da ma­en­de­ne drog i krig, re­k­rut­te­re­de han 74.000 kvin­der til luft­for­sva­ret. Ef­ter kri­gen star­te­de han en for­ret­nings­kar­ri­e­re.

Ge­ne­ral Sir Frederick Pile (th.) over­va­e­rer en ra­ket­af­fy­ring i 1944.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.