FELT­MARSKAL WILHELM LIST (1880-1971)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Wilhelm List var en af de mest suc­ces­ful­de le­de­re i Hit­lers nye ty­ske ha­er. Han kom­man­de­re­de ty­ske trop­per i Østrig ef­ter Ans­chluss og blev ud­na­evnt til ge­ne­ral i april 1939. Han før­te den ty­ske 14. armé i det pol­ske felt­tog og 12. armé ved in­va­sio­nen af Frank­rig. Som be­løn­ning blev han felt­marskal i juli 1940. Hans 12. armé be­sat­te Ju­goslavi­en og Gra­e­ken­land i april 1941, og han var kom­man­dør på Bal­kan ind­til ok­to­ber 1941. I den­ne pe­ri­o­de be­or­dre­de han drab på 100 gids­ler for hver dra­ebt tysk sol­dat. Han blev over­ført til øst­fron­ten, hvor han iva­er­k­sat­te an­gre­bet på Kaukasus i som­me­ren 1942. Da det slog fejl, fra­tog Hit­ler ham kom­man­do­en i sep­tem­ber 1942, og han trak sig til­ba­ge fra mi­li­ta­er­li­vet. Han blev an­kla­get for krigs­for­bry­del­ser i 1948 for gru­som­he­der be­gå­et på Bal­kan, men han af­so­ne­de kun fi­re år af sin liv­s­tids­dom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.