HMS ARK ROY­AL

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Det­te var det tred­je skib navn­gi­vet Ark Roy­al og det an­det han­garskib. Det 22.000 tons sto­re skib blev sø­sat i 1937 og var det før­ste med fuldt fly­da­ek. Ark Roy­al var in­vol­ve­ret i ope­ra­tio­ner ud for Norge, ved sa­enk­nin­gen af den fran­ske flå­de ved Mers-el-ké­bir og i søkri­gen mod Ita­li­en i 1940. Det var pla­ce­ret i Mid­del­ha­vet i maj 1941, da det blev un­der­ret­tet om Bis­marcks til­ste­de­va­e­rel­se og op­tog for­føl­gel­sen. Fly fra Ark Roy­al sat­te fjen­dens slagskib ud af spil. I re­sten af 1941 be­vog­te­de ski­bet kon­vo­jer i Mid­del­ha­vet, ind­til det blev be­ska­di­get af en tysk ubåd den 13. novem­ber 1941. Ark Roy­al sank den føl­gen­de dag un­der bug­se­rin­gen til Gi­bral­tar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.