MARSKAL SEMJON TI­MOSJEN­KO (1895-1970)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Ti­mosjen­ko var un­derof­fi­cer i za­rens ka­va­le­ri og blev øver­st­be­fa­len­de for en armé un­der Stal­ins le­del­se i den rus­si­ske bor­ger­krig. Den Rø­de Ha­ers ud­rens­nin­ger før­te ham hur­tigt til tops, og i 1939 var han chef for den ukrain­ske ha­er, der be­sat­te det øst­li­ge Po­len. Han blev ud­pe­get til kom­man­dant for arméer­ne i den sov­je­tisk-fin­ske krig (Vin­ter­kri­gen) ef­ter de tid­li­ge ka­ta­stro­fa­le sov­je­ti­ske tab og fremtvang en vå­ben­hvi­le med fin­ner­ne i marts 1940. I maj 1940 blev han marskal og for­svars­mi­ni­ster. Da ty­sker­ne in­va­de­re­de, blev han sendt af sted for at or­ga­ni­se­re ve­st­fron­ten og stop­pe ty­sker­ne ved Smo­lensk. Selv om han blev be­trag­tet som en af de bed­ste sov­je­ti­ske kom­man­dan­ter, fej­l­e­de han i for­å­rets of­fen­siv i Krakow i 1942 og fik in­gen vig­ti­ge kom­man­do­er før i au­gust 1944. Her før­te han ukrain­ske armé­grup­per i den lan­ge march mod Bu­da­pe­st og Wi­en. Sta­lin fa­vo­ri­se­re­de de of­fi­ce­rer, der hav­de ka­em­pet med ham i bor­ger­kri­gen, og Ti­mosjen­ko over­le­ve­de si­ne fejl, hvil­ket man­ge an­dre of­fi­ce­rer ik­ke gjor­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.