OBERSTLØJTNANT »JOCK« CAMPBELL (1894-1942)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Oberstløjtnant Campbell var ar­til­le­riof­fi­cer un­der 1. Ver­denskrig og kom­man­de­re­de

Roy­al Hor­se Ar­til­le­ry i Nord­afri­ka i 1940-41 i felt­to­ge­ne mod Ak­se­mag­ter­ne. Han var kendt for at le­de mo­bi­le en­he­der, der kaempede mod ita­li­e­ner­ne, og hav­de spe­ci­a­li­se­ret sig i lyn­hur­ti­ge ak­tio­ner i det van­ske­li­ge ør­ken­ter­ra­en. Dis­se grup­per fik til­nav­net »Jock-ko­lon­ner« I 1941-42 kom­man­de­re­de han 7. støt­te­grup­pe og blev for­frem­met til ge­ne­ral i be­gyn­del­sen af 1942. Han dø­de ved en ulyk­ke den 26. fe­bru­ar 1942, da hans Je­ep va­el­te­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.